top of page

Reiki se ne radi u određenim okolnostima. Ni inicijacija, ni tretman, a ovde ćemo navesti koje su situacije.

1. Bez dozvole primaoca – Reiki se nikada ne radi bez dozvole onoga kome radite! Ponavljam – nikada! Nikome! Ukoliko je životinja u pitanju potrebno je odobrenje gazde, za dete dozvola roditelja (čak i ako vam je unuče). Ono što možete da uradite jedino je da šaljete samo bezuslovnu ljubav kroz Reiki putem tretmana na daljinu, pa će Više Ja osobe uzeti koliko želi. Hajde da kažemo da je to sličan princip kao da se molite za nekoga. Uvek imajte informaciju i gde se osoba nalazi.  Nemojte raditi Reiki osobama koje su u tom trenutku za volanom ili upravljaju drugim vrstama mašina.  Reiki može dovesti u stanje opuštenosti i može uticati iz tog razloga na  budnost.

2. Pejsmejker – u slučaju da osoba ima ugrađen jedan, ne radi se ni Reiki tretman ni inicijacija. Reiki je poznat po tome da ume da remeti elektronske uređaje. Iz istog razloga kada vam se radi tretman terapeut kaže da se odaljite od elektronskih aparata. Ako vam nije to niko rekao, evo sada znate.
 

3. Trudnoća – za ovo tzv. "drugo stanje" su mišljenja veoma podeljenja, kako među praktičarima, tako i među Učiteljima. Neki kažu da se tretman ne treba raditi u prva tri meseca trudnoće, a inicijacija tokom čitave trudnoće. Neki kažu da se tretmani mogu raditi, ali bez tretiranja stomaka trudnice. Ja sam mišljenja da ne treba raditi ni jedno ni drugo. Ali da pojasnim, Reiki nije ni najmanje štetan za plod niti za majku, već iz razloga da ukoliko dođe do neželjenih pojava (što se nažalost u nekim slučajevima dešava) ne bi povezali Reiki s tim. Ovo je vid zaštite praktičara i Učitelja, jer iako imamo najbolju nameru i Reiki je čista Univerzalna ljubav, mi ne znamo šta je tačno to što je za najviše dobro trudnice. Uz to, inicijacija u Reiki može pokrenuti čišćenje, pa je to dodatni razlog.
 

4. Psihotične epizode ili bilo koji oblik psihoza (propratne ili funkcionalne prirode) i šizofrenih poremećaja, kao i poremećaja bilo kog mentalnog karaktera – iz sličnih razloga kao i trudnoća, da ne bi bio povezan sa ispadima koji mogu uslediti. Reiki ne može štetiti, ali u nekim psihotičnim poremećajima je nemoguće, takođe, dobiti dozvolu, a uz to inicijacija nema puno smisla u nekim slučajevima.
 

5. Insulinska terapija – može se raditi, ali uz obaveznu čestu redovnu kontrolu! Reiki utiče na rad hormona i spušta na taj način šećer, i nakon insulinske terapije osoba može upasti u hipoglikemijski šok, usled naglog spuštanja šećera. Ako već osoba želi da radi Reiki pod insulinskom terapijom, mora se uključiti striktna redovna kontrola!
 

6. Nepogodan uzrast za inicijaciju – u prvi stepen Reikija tek nakon 4. godine života. Dete ne zna možda da ga koristi kao odrastao praktičar, ali sama otvorenost za Reiki energiju i inicijacija mogu pozitivno uticati. Po meni dete obično oko 8. godine razvija punu svest o korišćenju Reikija i njemu kao pojmu, naravno i na tome se radi i nije generalan slučaj. U drugi stepen ne pre 13. godine, ali i tada uz obaveznu pratnju roditelja tokom inicijacije i obuke, kao i uz njihovu saglasnost. Iz razloga da bi roditelj ispratio čin inicijacije, a i dozvola roditelja je u tom uzrastu još uvek potrebna, iako dete ima svest i sposobnost upotrebe drugog stepena Reiki sistema.
 
Takođe, ne preporučuje se u blizini elektronskih uređaja, kao što sam spomenuo, i odmah nakon jela. Jelo u suštini ne smeta, ali se smanjuje rizik da energija ide na varenje hrane umesto na ciljano mesto. Ovo važi pogotovo za slučajeve kada se Reiki energija usmeri da ide tamo gde je primaocu najpotrebnija. Pauza nakon obroka od nekih sat-dva je sasvim dovoljna. 

bottom of page