top of page

Theta iscelivanje - ThetaHealing® Tehnika

Meditativna tehnika ThetaHealing® je kreirana od strane Vajane Stajbal 1995. godine tokom njenog ličnog puta nazad ka zdravlju. Njena prva knjiga opisuje njen lični put isceljenja i njenu konekciju sa Stvoriteljem korišćenjem njene meditativne tehnike.

ThetaHealing® tehnika je meditativna tehnika koja koristi duhovnu filozofiju sa svrhom unapređenja uma, tela i duha dok smo sve bliži Stvoritelju Svega Što Jeste (Bog, Univerzum... Bog ima mnogo imena, u ovoj tehnici ga nazivamo Stvoriteljem). To je fokusirana molitva Stvoritelju i omogućuje da se istrenira um, telo i duh tako da se oslobode ograničavajućih verovanja i da se živi život sa pozitivnim mislima, i razvojem vrlina kroz sve što radimo. Kroz meditaciju i molitvu, ThetaHealing® Tehnika stvara pozitivni način života.

ThetaHealing® tehnika se uvek podučava na način da se koristi u saradnji sa konvencionalnom medicinom. Uči nas kako da iskoristimo našu sopstvenu prirodnu intuiciju, oslanjajući se na bezuslovnu ljubav Stvoritelja Svega Što Jeste da uradi „posao“.

​Mi verujemo da kroz fokusiranu molitvu koristeći „Theta“ i „delta“ moždane talase (tehnika uključuje i znanja iz fizike i kvantne fizike), vi možemo zapravo svedočiti kako Stvoritelj Svega što Jeste stvara trenutno fizičko i emocionalno blagostanje. Naučili smo da kroz korišćenje TheteHealing Tehnike intuitivne sposobnosti mogu biti iskorišćene da donesu spontane promene i fizičko i emocionalno blagostanje.

Theta Healing® tehnika nam pomaže da otklonimo emotivne blokade, traume i strahove, čisti auru, otpušta nagomilani bes, ljutnju, osećaj krivice, zameranja i stres, čisti od toksina i štetnog zračenja, isceljuje na svim nivoima i svim sferama...
 
Tretman se može raditi lično ili putem skype-a/viber-a, u trajanju od oko 1h.
Za to vreme, praktičar vodi klijenta u stanje theta talasa, gde pronalazi “ključni” program (na kome se temelji određeno verovanje koje se manifestuje kroz konkretni problem ili bolest u životu klijenta) i svedoči njegovom menjanju...

Da saznate više o ThetaHealing® tehnici idite na ​:
www.thetahealing.com
Više o jednom posebnom obliku Theta Healing®-a, možete videti na
Crystal layouts (polaganje kristala)
Više o Theta Healing®​-u možete pročitati i na mom blogu 
https://www.thetalife.rs/blog

shutterstock_256232305.jpg

THETAHEALING® INSTALACIJE

Ja znam svoju svrhu i sa lakoćom je živim i radim otvarajući se za svo izobilje koje mi dolazi nežno i lagano.

Ako želite ove instalacije potrebno je samo da kažete "DA"

bottom of page