top of page

CRYSTAL LAYOUT

Jedan od posebnih oblika ThetaHealing®-a jeste Crystal layout - polaganje kristala.
Na ovaj način, objedinjuje se moć koju sami po sebi nose kristali i sve ono što nosi ova čudotvorna tehnika.

Ovim tretmanom omogućuje se klijentu (naravno uz vođenje od strane ThetaHealing®​praktičara) da stupi u kontakt sa svojim duhovnim vodičima, duhovnom porodicom, ali i da istraži svoje prošle živote ili živote svojih predaka!

chakrastoneschart-chakrahealingstones-10

Naime, dosta ljudi ima određene osećaje ili probleme oduvek, osećaju se kao da su sa tim rođeni (nedostatak ljubavi prema sebi, neki vid autodestrukcije, probleme u odnosima, probleme sa novcem, karijerom, probleme sa svojim izgledom...). Na ovaj način, osobi se omogućava ne samo da vidi sam uzrok nastanka tih problema 
​(u nekom od svojih prošlih života ili životu svojih predaka), već i da ih trenutno isceli.

Pored načina gde se traži uzrok određenih problema, može se raditi i na životu kada smo imali (mi ili naši preci) ili posedovali određene karakteristike i dobra, koja nam u ovom životu manjkaju, a želeli bismo ih, i doneti ih nazad, ovde, u naš život.

absorbing-energy-from-healing-crystals-1

​ThetaHealing® tretman na ovaj način je veoma dubok i donosi isceljenje na mnogim nivoima.

Sam tretman polaganja kristala, traje oko 1h, ali zahteva direktno prisustvo klijenta.
Dok klijent mirno leži na leđima, praktičar stavlja kristale na njegove energetske centre (čakre), i dva mu stavlja u dlanove. Ostali kristali mogu biti raspoređeni oko klijenta. Praktičar stavlja svoje ruke na ramena klijenta i vodi ga u čudesna putovanja!

bottom of page