top of page

Razlike Originalnog Reikija u odnosu na Usuijev Tradicionalni Reiki su mnogobrojne, a neke od njih jesu:

- Originalni Reiki nema tačno određene položaja ruku pri isceljenju kojih se trebate pridržavati, već vam je dozvoljena kreativnost u tom pogledu
​i razvijanje sopstvene intuicije

- sam modalitet tehnike je jednostavniji od Usui Reikija (povezivanje sa Reikijem, način rada, podučavanja itd.)

- manji broj simbola (u Originalnom Reikiju se koriste samo simboli sa II stepena Usui Reikija)

- nema obavezne dnevne rutine nakon inicijacije

- sve sposobnosti korišćenja Reiki energije se dobijaju već na I stepenu (sem mogućnosti inicijacija i prenošenja tehnike dalje, što se dobija sa inicijacijom u IIIb stepen Originalnog Reikija). Svaka naredna inicijacija (stepen) samo povećava snagu i intenzitet Reiki energije.

Iako po navedenim razlikama drugi Reiki stilovi imaju svoje prednosti u odnosu na Tradicionalni Usui Reiki, on ima svoje prednosti koje nijedan drugi Reiki nema. Tradicionalni Usui Reiki je nasleđe direktno od Mikao Usui-a koje se prenosi lozom učitelja. Nijedan drugi Reiki, makar u početku, ne nudi dubinu i filozofiju koju on nudi iza svoje tehnike. On će vam razviti lične karakteristike koje su nužne za vaš lični i isceliteljski razvoj, kao što su: disciplinovanost, marljivost, strpljenje, upornost, istrajnost, radne navike, rutinu, posvećenost i možda čak veće poštovanje same Reiki tehnike... Ostali Reiki stilovi će, upornim radom i istrajnošću, na kraju ipak dovesti do ovih kvaliteta, ali kod Usui Reikija to dolazi spontano i lagano, kao deo sistema. ​

bottom of page