top of page
This course can no longer be booked.

​​Kopaj dublje

(oba dana 10h do 18h)

  • Ended
  • 260 српских динара
  • Location 1

Service Description

Od februara 2018. godine uvedene su izmene u THInK®​-u, pa se od sada ovaj seminar ubraja u uslovne seminare! Za praktičare ThetaHealing®​ tehnike to znači da sada nakon Naprednog DNK seminara najpre ide seminar Kopaj dublje, pa se tek onda otvara mogućnost ostalih izbornih seminara. Za one koji su već završili mnoge druge izborne seminare, ali ne i ovaj, pravilo je isto kao i za praktičare nakon Naprednog DNK, što znači da se mora završiti Kopaj dublje seminar kako bi nastavili sa daljim izbornim seminarima. U ThetaHealing® tehnici osnovni alat je tehnika „kopanja“. Ovom tehnikom mi otkrivamo skrivene i duboke podsvesne misli koje nas blokiraju, i dalje ih čistimo koristeći bezuslovnu ljubav i rad na osećajima i uverenjima. Seminar je dizajniran tako da dobro obuči praktičare ThetaHealing® tehnike osnovnoj tehnici „kopanja“, da im da dobar temelj i uputstva kako da dođu do „ključnih uverenja“ kod klijenata, a i kod sebe. Samo kada otkrijemo ključno verovanje i srž problema možemo ga u potpunosti iskoreniti. Bez uspešnog otkrivanja porekla problema sve promene koje nastanu na uverenjima mogu biti samo privremene, a neraščišćena negativna uverenja mogu biti blokada za istinsko isceljenje. Ovaj seminar će vam pomoći da pomognete sebi (a i drugima) u razumevanju sopstvenih uverenja i života, i na taj način da dođete do isceljujućih promena. Nakon ovog seminara imaćete jasno znanje i iskustvo kako da radite na dubinskim uverenjima kod sebe i kod drugih. Naučićete i iskusiti: - dubok i jasan uvid u tehniku kopanja - detaljnu obuku u osnovnom alatu ThetaHealing® tehnike - različite tehnike kopanja u zavisnosti od tematike problema - šta se treba, a šta ne treba instalirati pri kopanju i radu na uverenjima i programima - dubinski rad na sopstvenim uverenjima, osećajima i blokadama Preduslov za seminar: završen Osnovni DNK i Napredni DNK seminar. Seminar uključuje: sertifikat o završenom seminaru i Kopaj dublje ThetaHealing® praktičarski priručnik. Trajanje seminara je 2 dana (od 10h do 18h). Prijave i rezervacija mesta su obavezne, najkasnije 3 dana pre najavljenog seminara. Cena seminara je 260e u dinarskoj protivvrednosti.


Contact Details

  • 0631884213

    martinathetalife@gmail.com


bottom of page