top of page

TRADICIONALNI USUI REIKI INICIJACIJE

U Usui Shiki Ryoho Reiki sistemu postoji četiri nivoa, odnosno stepena, a svaki od njih se postiže inicijacijom (usklađivanjem) u sledeći stepen i time postajemo:


1. Reiki praktičar I stepena
2. Reiki praktičar II stepena
3. Reiki Majstor (III stepen)
4. Reiki Majstor/Učitelj (IV stepen)

O samoj tehnici više ovde.
 
Pre same inicijacije, u bilo koji stepen, bitno je uraditi malu pripremu, kako bi proces čišćenja (nakon inicijacije), prošao na što blaži način. 
Preporučena priprema ogleda se u: prelasku na laganiju ishranu, uz izbacivanje crvenog mesa i smanjenje ostalih životinjskih namirnica, smanjen unos kofeina i nikotina i izbacivanje alkohola.  Takođe se preporučuje i da se pre inicijacije primi makar jedan Reiki tretman, ili ukoliko je osoba već inicirana u neki stepen,  bilo bi poželjno da uradi nekoliko autotretmana, par dana neposredno pre inicijacije u naredni stepen. 

Nakon svake inicijacije, potrebno je posvetiti se sebi i svom ličnom razvoju, kroz praktikovanje Reikija određeni period (21 dan), što se ogleda u primeni  autotretmana.

pročitaj više
reiki-self-treatment.jpg
images-4.jpg
morning-reiki-position-1.png

Između svake inicijacije je takođe važno da prođe određeni vremenski period, koji je pre svega individualan, ali je neki okvirni period:
između prve i druge inicijacije oko 3 meseca, između druge i treće inicijacije 6-12 meseci, i između treće i četvrte takođe 6-12 meseci.
Iako postoje odstupanja, u skladu sa svakim pojedinačnim učenikom, ovo je okvirno predviđeni najmanji razmak između navedenih inicijacija.
Naravno, ukoliko neko želi može ostati na određenim stepenima daleko duže, odnosno sve dok ne oseti potrebu za daljim razvojem.

​Deca se mogu inicirati u  prvi stepen  od svoje pune 4. godine, a drugi stepen  od pune 13. godine. Neophodna je saglasnost roditelja  i njihovo prisustvo.

pure-reiki-healing-master-review-3_orig.

Svaka inicijacija donosi nove mogućnosti za praktikovanje Reikija, a pored toga i znatno pojačava protok Reikija.
Inicijacijom u  prvi stepen  ulazimo u svet Reikija, i dobijamo mogućnost njegovog konstantnog korišćenja - rukopolaganjem.
Na ovaj način možemo pomoći sebi, kao i drugima oko sebe, biljkama, životinjama, objektima itd.

Inicijacijom u  drugi stepen, pored pojačanja Reikija, naše mogućnosti se proširuju na delovanje van vremena i prostora. 
Uz pomoć simbola koje tom prilikom dobijamo (3 simbola) otvara nam se mogućnost isceljivanja na daljinu (isceljivanje ljudi, životinja, biljaka, planete...),
kao i isceljivanja prošlosti i budućnosti, dubinsko isceljivanja naših emocija, isceljivanje i čišćenja prostora itd. 

Inicijacija u  treći stepen  donosi nam novi alat za rad na sebi, daleko dublji rad na sebi, sa još jednim novim simbolom (majstorskim).Ova inicijacija i rad nakon nje nam donosi mir i majstorsku mudrost, bolju povezanost sa Stvoriteljem (Bogom, Univerzumom...) i svime oko nas.

 

Inicijacija u  četvrti stepen  donosi nam jedan od najlepših darova - mogućnost prenošenja usklađivanja (inicijacija) drugima, pored još više pojačane Reiki energije.Razvija nas same, ali ovaj put kroz rad sa našim učenicima (ko to izabere, nijedan Reiki Učitelj nije u obavezi da prenosi dalje tehniku).Prilikom svake inicijacije u Usui Shiki Ryoho Reiki, moji učenici dobijaju:- priručnik koji ih vodi i nudi detaljna objašnjenja o tom,​konkretnom stepenu u koji su inicirani- sertifikat- moju podršku kroz njihov dalji rad.

bottom of page