top of page

KARUNA REIKI INICIJACIJE

Za inicijaciju u I stepen Karuna Reiki sistema neophodan preduslov je da je osoba inicirana u stepen Usui Reiki majstora/učitelja.
Kao i svaki drugi sistem koji stavlja ovakav ozbljan vid preduslova, sama praksa podrazumeva da je osoba stekla određeno iskustvo i praksu u Reiki tehnici i radu sa Reiki energijom i simbolima.

Karuna Reiki sistem ima 2 stepena:
I praktičarski
II majstorski/učiteljski

Između inicijacije u stepene potrebno je da prođe minimalni razmak od 6 meseci.

reiki USUI.jpg

​Na I stepenu Reiki praktičaru se prezentuje praksa ovog svojevrsnog sistema i novi simboli (5 simbola), kao i uputi u radu sa njima. Na ovaj način Reiki praktičar nastavlja da se usavršava, raste i razvija se. Produbljuje svoju Reiki praksu i dobija nove alate za rad.

Na II stepenu praktičaru se prezentuju dodatni simboli (4 simbola), njegova Reiki praksa se još dodatno produbljuje i otvaraju mu se mogućnosti za širenje Karune Reiki sitema putem tehnike iniciranja drugih.

Karuna Reiki inicijacije uvek radimo individualno i one su uvek moguće.

Prilikom svake inicijacije u Karuna Reiki, moji učenici dobijaju:
- priručnik koji ih vodi i nudi detaljna objašnjenja o tom,
​konkretnom stepenu u koji su inicirani
- sertifikat
- moju podršku kroz njihov dalji rad.

bottom of page