top of page

Razlike između Kundalini Reikija i Tradicionalnog Usui Reikija su mnogostruke, a neke od njih svakako jesu:

- Tokom inicijacija u Kundalini Reiki dešava se buđenje Kundalinija, na siguran i nežan način.

- Modalitet same tehnike je dosta jednostavniji od Usuijevog Reikija (nema simbola, nema određenih pozicija ruku, njegovo korišćenje zasniva se na jasnoj nameri bez tačno definisanih načina za povezivanje, afirmisanje tokom tretmana itd.).

- U Usuijevom Reikiju energija putuje kroz krunsku čakru do ruku, dok kod Kundalini Reikija ona putuje i kroz krunsku i kroz korensku čakru,
povlačeći i Univerzalnu i energiju Zemlje.

- Korišćenje energija Zemlje posebno je pogodno kod problema sa nižim čakrama, problemima sa uzemljenjem, emocijama kao što su stidljivost, seksualni problemi i drugi problemi povezani sa buđenjem Kundalinija. Takođe, pogodna je za rad i isceljenje našeg unutrašnjeg deteta i rad sa prošlim životima.

- Ceo tretman je dosta kraći nego u Usui sistemu. Traje svega 3-5 minuta, nakon čega energija nastavlja da cirkuliše u telu dodatnih 30 i više minuta. Iz ovog razloga je Kundalini Reiki posebno pogodan kao dodatna tehnika uz druge modalitete.

- Kako samo buđenje Kundalinija bez obzira na tehniku dovodi do dizanja svesti, tako to radi i inicijacija u Kundalini Reiki.
Pomaže praktičaru da uvidi svoje jedinstvo sa svetom i da prevaziđe svoj ego.

- Kundalini Reiki inicijacija u I stepen ekvivalentna je svim stepenima Usui Reikija, i time omogućava veći protok energije kroz praktičara.

​- Nema obavezne dnevne rutine nakon inicijacije.

- U Kundalini Reikiju možete se inicirati  u više stepeni prilikom jedne inicijacije.

- Kundalini Reiki je dosta je dosta prostiji za korišćenje i lakši za savladavanje.

- Inicijacijom u poslednji treći stepen Kundalini Reikija, pored mogućnosti iniciranja drugih, dobija se pristup još nekim Reiki oblicima, koji daju dodatni spektar delovanja (Dijamantski Reiki, DNK Reiki, Kristalni Reiki, Trauma rođenja Reiki, Balans, Reiki lokacije, Reiki prošli život).

Iako po navedenim razlikama drugi Reiki stilovi imaju svoje prednosti u odnosu na Tradicionalni Usui Reiki, on ima svoje prednosti koje nijedan drugi Reiki nema. Tradicionalni Usui Reiki je nasleđe direktno od Mikao Usui-a koje se prenosi lozom učitelja. Nijedan drugi Reiki, makar u početku, ne nudi dubinu i filozofiju koju on nudi iza svoje tehnike. On će vam razviti lične karakteristike koje su nužne za vaš lični i isceliteljski razvoj, kao što su: disciplinovanost, marljivost, strpljenje, upornost, istrajnost, radne navike, rutinu, posvećenost i možda čak veće poštovanje same Reiki tehnike... Ostali Reiki stilovi će, upornim radom i istrajnošću, na kraju ipak dovesti do ovih kvaliteta, ali kod Usui Reikija to dolazi spontano i lagano, kao deo sistema. ​

bottom of page