top of page

- Zlatni Reiki koristi Zlatni Zrak kao oruđe isceljenja i transformacije

- Zlatni Reiki kao tehnika transformiše smetnje u njihovu pozitivnu suprotnost, nema akcenat na čišćenju i pročišćavanju

- Zlatni Reiki ne koristi simbole i jednostavniji je za upotrebu (nema simbola, nema određenih pozicija ruku, njegovo korišćenje zasniva se na jasnoj nameri bez tačno definisanih načina za povezivanje, afirmisanja tokom tretmana itd.)

- Nema obavezne rutine nakon inicijacije

- Postoji preduslov da se osoba inicira u Zlatni Reiki, a to je Kundalini Reiki nivo majstora/učitelja

- Trajanje tretmana je kraće

- Sve sposobnosti korišćenja Reiki energije se dobijaju već na I stepenu (sem mogućnosti inicijacija i prenošenja tehnike dalje, što se dobija sa inicijacijom u III stepen Zlatnog Reikija). Svaka naredna inicijacija (stepen) samo povećava snagu i intenzitet Reiki energije.

Iako po navedenim razlikama drugi Reiki stilovi imaju svoje prednosti u odnosu na Tradicionalni Usui Reiki, on ima svoje prednosti koje nijedan drugi Reiki nema. Tradicionalni Usui Reiki je nasleđe direktno od Mikao Usui-a koje se prenosi lozom učitelja. Nijedan drugi Reiki, makar u početku, ne nudi dubinu i filozofiju koju on nudi iza svoje tehnike. On će vam razviti lične karakteristike koje su nužne za vaš lični i isceliteljski razvoj, kao što su: disciplinovanost, marljivost, strpljenje, upornost, istrajnost, radne navike, rutinu, posvećenost i možda čak veće poštovanje same Reiki tehnike... Ostali Reiki stilovi će, upornim radom i istrajnošću, na kraju ipak dovesti do ovih kvaliteta, ali kod Usui Reikija to dolazi spontano i lagano, kao deo sistema. ​

bottom of page