top of page

Karuna Reiki

Karuna Reiki sistem je osmišljen i definisan od strane Reiki majstora/učitelja Vilijama Li Randa, čija smo i mi Reiki loza.
Neophodan preduslov je da je osoba Usui Reiki majstor/učitelj kako bi se inicirala I stepen Karuna Reiki sistema.

wlr-ny-0901crop150.jpg

Vilijam Li Rand

Karuna Reiki ("Reiki Samilosti")  je svojevrstan „nastavak“ Tradicionalnog Usui Reikija i predstavlja nadogradnju samog sistema i poseban oblik napredovanja Reiki praktičara. Predstavlja još višu vibraciju u odnosu na Usui Reiki i senzitivne razlike su veoma primetne. Sam sistem je jači i isceljuje na dubljem nivou od Usui Reikija. Sistem sadrži dodatnih 9 simbola (na I stepenu 5 i na II stepenu 4 simbola).

Karuna je sanskritska reč koja se koristi u hinduizmu i budizmu, u prevodu znači „samilost“, odnosno „delovanje kroz samilost“. Koristi se kao termin da bi se označilo samilosno delovanje prema svim živim bićima nakon prosvetljujuće spoznaje da smo svi jedno. U svakoj Reiki praksi, nebitno koji je sistem u pitanju, vrednosti i vrline koje osećamo prema sebi i prema drugima su od najpresudnije važnosti za uspešnost i efektivnost.

21476244-883600921816169-1822078828-n.pn

Karuna, odnosno samilost, je kvalitet koji treba da poseduje svaki Reiki praktičar koji želi da se posveti Reiki praksi, pomogne kroz nju svojoj okolini i da on sam napreduje na sopstvenom duhovnom putu. Karuna je kvalitet i oličenje svih duhovno probuđenih bića.

Za ovaj sistem sa razlogom kažu da je napravljen za one praktičare koji žele da rade sa ljudima i pomažu im putem samilosti, ljubavi i podrške, bez uključivanja sopstvenog ega i potrebe za dokazivanjem (što treba da je cilj bilo koje Reiki prakse i bilo koje prakse generalno).

Više o Karuna Reiki inicijacijama pogledajte ovde.
Više o nastanku Karuna Reikija pogledajte ovde.

bottom of page