top of page
  • Writer's pictureMartina Lukić

ThetaHealing® tehnika iz mog ugla...

Updated: Mar 25, 2021

17/06/2016Koliko ste puta čuli da naš život određuju naše misli?

Verovali u to ili ne, zaista jeste tako, čak se oko toga slažu i mnoga istraživanja modernih nauka. Između ostalih, Brus Lipton, poznati ćelijski biolog, o tome puno govori u svojoj knjizi Biologija verovanja, i na svom sajtu navodi ThetaHealing® kao jednu od uspešnih tehnika reprogramiranja našeg uma. Te misli, koje se roje našim umom, polaze sa nekog mesta, odnosno zasnovane su na nečemu. E to nešto, jesu naša verovanja ili programi. Jednom kada njih promenimo, tok naših misli se automatski menja! ThetaHealing® je tehnika koja nam u tome može pomoći, čineći to lagano, a brzo.

ThetaHealing® je drevna, po meni lično veoma jaka, duboka i magična tehnika, koja je iznova nastala 90-ih godina 20. veka. Žena koja je utemeljila, a i dalje je nesebično deli i širi čitavim svetom, jeste jedna čudesna, veoma nadarena, inspirativna i intuitivna osoba ~ Vajana Stajbal (Vianna Stibal).

Tehnika je i nastala upravo kroz Vajanino lično iskustvo, u trenutku trenutnog isceljenja njene noge (imala je rak limfe koji je uništio ćelije butne kosti i doveo do skraćenja njene noge za čak 7,5 cm) i vraćanja na normalnu dužinu! Kada je njena noga isceljena, shvatila je da na isti način može pomoći i drugima, što je i činila, radeći brojne tretmane i vodeći veliki broj obuka. ThetaHealing® je tehnika koja i dalje raste i svakodnevno se razvija, i sadrži veliki broj seminara, koji mogu biti opšte prirode, a mogu biti i uže stručni, usmereni na određenu temu. O kom god seminaru da je reč, verujte mi, bez ikakvog preterivanja – to su seminari koji menjaju živote!

ThetaHealing® tehnika (Theta isceljivanje) jeste meditativan proces, koji isceljuje na svim nivoima našeg bića (fizičkom, emocionalnom, mentalnom), kroz usredsređenu molitvu Bogu (Stvoritelju, Univerzumu, Izvoru…). Sam njen naziv potiče od grčkog i egipatskog slova theta (koje znači početak/kraj i duša) i imena moždanih talasa, u kojima se i radi tehnika - teta moždani talasi. To su talasi dubokog sna ili hipnoze, sa razlikom u svesnosti osobe (za vreme tretmana osoba je apsolutno svesna svega što se dešava, sa time da su otvorena vrata ka podsvesti, odnosno sećanja koja su od značaja za konkretni problem na kome se radi, lako izviru i bivaju nam vidljiva).

Koristeći se ovim, gore navedenim - teta moždanim talasima (usporeni moždani talasi, od 4 do 7 herca), mogu se promeniti naša podsvesna verovanja, obrasci mišljenja i način na koji doživljavamo sebe i svet oko sebe...

Ova tehnika zaniva se na ubeđenju da svaka osoba poseduje određeni sistem verovanja ili programa koji joj na svakodnevnom planu određuje njen životni put. Ova verovanja (programi), bilo da se nalaze u svesnom ili nesvesnom delu, utiču na život osobe, te mogu biti dobri za tu osobu ili joj pak stvarati blokade, koje se odražavaju na sve aspekte života (zdravlje, međuljudske odnose, poslovni i profesionalni svet, materijalno stanje)...

Neki od primera tih ograničavajućih verovanja jesu: da nismo dovoljno lepi, da smo glupi, debeli, mršavi, ružni, nesposobni, slabi, bespomoćni, da smo žrtve, da je novac prljav, da samo pokvareni ljudi imaju puno novca, da se ne može živeti od naših snova, da uspešni brakovi ne postoje, da brak i ljubav ne idu zajedno, da su svi muškarci nasilni, itd.

Ova verovanja mogu nastati u bilo kom momentu našeg života, a mogu biti i na neki način donešena u naš život (nasleđena od naših predaka, usvojena od kolektivne svesti, ili ko u to veruje, donešena iz nekih drugih, prošlih života). Koji god da je njihov put usvajanja, za njih se uglavnom vezuju određene traume, koje su zapravo i uzrok njihovog nastanka. Jednom kada ih prihvatimo kao istinite, ona nam određuju dalji tok našeg života.

Lepota ThetaHealing® tehnike ogleda se upravo u njenoj dubini (traga se do najdubljeg ograničavajućeg verovanja, na kome počivaju sva ostala), jačini (otpuštaju se nagomilana traumatična iskustva koja nam više ne služe) i mogućnosti trenutnih promena i isceljenja (u teta talasima je moguće trenutno se  isceliti, a takođe, s obzirom da se radi kroz energiju stvaranja, Božansku energiju, probijaju se granice prostora i vremena, tj. sve je moguće upravo u ovom trenutku).

ThetaHealing® tehnika nam može pomoći da otklonimo emotivne blokade, traume i strahove, čisti našu auru, otpušta nagomilani bes, ljutnju, osećaj krivice, zameranja i stres, čisti od toksina i štetnog zračenja, isceljuje...

Tretman se može raditi lično ili putem skype-a, u trajanju od oko 1h.

Za to vreme, praktičar vodi klijenta u stanje teta talasa, gde pronalazi “ključni” program (na kome se temelji određeno verovanje koje se manifestuje kroz konkretni problem ili bolest u životu klijenta) i svedoči njegovom trenutnom menjanju...

Senzacije tokom tretmana i nakon njega su različite. Neke od njih jesu: pražnjenje nagomilanih negativnih emocija, u vidu plakanja i osećaj mira, spokojstva, blaženstva, ispunjenosti energijom nakon tretmana. Ono što je zajedničko kod svake osobe jeste dobijanje šire slike i perspektive svega što se u njenom životu dogodilo, život dobija novi, jasniji smisao, a traumatična sećanja postaju daleka, kao da su deo nekog prošlog života ili samo nekog filma.

ThetaHealing® tehnikanam daje priliku da promenimo sebe, svoje programe i svoje emocije, da se oslobodimo strahova i trauma, nakon čega možemo doći do nekih daljih, širih promena, u bilo kojoj sferi našeg života.

Ova tehnika je do sada promenila milione života, a među njima i moj. Nadam se da sam uspela da Vam je približim. I ukoliko jesam, dobro mi došli na put promena putem ThetaHealing® tehnike!


Volim vas,

Martina

0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page